Positie:
Secretaris
Adres:
Indien u vragen heeft of lid wenst te worden dat kunt u contact op nemen met de secretaris:

rrtsecretaris@rangerovertrust.nl

Deze zullen zo snel mogelijk beantwoord worden.